X

Piggelin Flex utbud

Piggelin Flex 9

Piggelin Flex 9

  •  Grävmaskin Traktor
  • -

Piggelin Flex 11

Piggelin Flex 11

  •  Skotare Skördare Lunnare Traktor Grävmaskin Traktor
  • 4-8 ton

Piggelin Flex 11 HD

Piggelin Flex 11 HD

  •  Skotare Skördare Lunnare Traktor Grävmaskin Traktor
  • 4-8 ton 9-11 ton

Piggelin Flex 11 Dual

Piggelin Flex 11 Dual

  •  Skotare Skördare Lunnare Traktor Grävmaskin Traktor
  • 4-8 ton 9-11 ton