X

Valmistus

Ketjujen valmistus

NordChain on yksi maailman johtavista kitkaketjubrändeistä. NordChain-ketjujen perusta on Pohjolassa kehitetty, mikroseosteinen kettinkiteräs. Vahvin valmistuksessa oleva kettinkimateriaali on halkaisijaltaan 19mm.

Monien esivaiheiden jälkeen kettinkimateriaali syötetään kettinkikoneeseen, joka valmistaa ja liittää kettinkilenkit toisiinsa. Tämän jälkeen kettinki johdetaan lenkkien hitsauskoneeseen, jossa kettinkilenkkien yhdistekohdat kuumennetaan elektronisesti ja puristetaan samalla yhteen suurella voimalla. Mikäli kettinki lisäksi hokitetaan on menetelmä sama; komponentit kuumennetaan ja puristetaan yhteen. Menetelmällä saavutetaan erittäin vahva hitsausliitos.

Kullekin rengaskoolle ja ketjumallille on oma piirustuksensa. Kokoojapöydällä ketjumattoon kuuluvat komponentit liitetään yhteen ja hitsataan valmiiksi kulutusmatoksi.

Kitkaketjujen kulutusmaton valmistuttua kuumennetaan ketjut suurissa uuneissa n. 900°C kuumuuteen. Karkaisuprosessin aikana hiilletään teräksen pintaa, minkä seuraksena kettingin pinta saadaan erittäin kovaksi ja kulutuskestäväksi.