X
  • Slide 01 (Swedish)
  • Slide 05 (Swedish)
  • Slide 06 (Swedish) piggelin flex11 best selling

Vår historia

Vi har våra rötter i Gunnebo sedan 1764

Nordchain är det nya slirskyddet från Sverige

Samtidig är vi också äldst i Sverige, med våra rötter i Gunnebo, Småland. Vår historia startar 1764 när Gunnebo bruk startade tillverkning av spik till skeppstillverkningen i Västervik. Kedjetillverkningen startade på 1850-talet. Skogsbruket blev en viktig kund för Gunnebo-kedjor, mest för användning av surrning och flottning av timmer. I slutet på 1920-talet startade Gunnebo bruk utveckling av snökedjor för bilar, bussar och lastbilar. På 1930-talet lanserades ett fullt utbud av Gunnebokedjor på marknaden. Det är därför vi valt att framhäva året 1930 i vår logotyp som födelseåret av slirskydd. Det ökande användandet av traktorer i lantbruket efter andra världskriget gjorde Gunnebo till huvudleverantör av kedjor i Sverige.

Skotaren utvecklades i början på 1960-talet för att användas i skogen. Gunnebo utvecklade samtidigt passande slirskydd och utvecklingen pågår fortfarande. När skogsmaskinerna utvecklas utvecklas även våra slirskydd för att ge optimalt grepp, skydd och livslängd.

Sedan 2012 har tillverkningen av slirskydd och boggiband varit en del av Nordic Traction AB och sedan 2015 är vi inte längre en del av Gunnebo Industrier. Därför har namnet bytts till Nordchain.